Een kind heeft recht op beide ouders

Steunpunt Ouderverstoting vzw

Steunpunt Ouderverstoting streeft actief volgende visie na:

Alle betrokken instanties sensibiliseren over de mechanismen die het proces van ouderverstoting, oudervervreemding en/of driegende contactbreuk tussen (groot)ouder en (klein)kind kunnen doen ontstaan of verder in stand houden.

Het stigma dat bestaat rond het fenomeen “vervreemding” van (groot)ouder naar het (klein)kind en vice versa trachten uit te klaren en helder te maken in het proces van dreigende contactbreuk.

Zonder onderscheid alle betrokkenen actief adviseren en ondersteunen in een oplossingsgerichte wijze met als uiteindelijk doel:

Het niet in gevaar brengen van de loyaliteit van (klein)kinderen naar (groot)ouders.


Onze missie

Een stabiele verbinding tussen ouder/kind of grootouder/kleinkind.

Het faciliteren van alle mogelijke pistes tot contactherstel en ondersteunen van (groot)ouder tijdens het lopende vervreemdingsproces.

Bemiddeling tussen de diverse partijen die hierin een rol spelen.

Het sensibiliseren van betrokken instanties zoals advocatuur, justitieel apparaat, CLB actoren en zorgverleners in een ruime zin.

Meervoudige partijdigheid werkt verbindend om alle elementen en noden zichtbaar en behandelbaar te maken.

Gerichte acties lokken reacties uit en leiden tot:  Mensen maken mensen.

Getuigenissen

Ruben | papa van Michael

Je verhaal mogen delen met iemand die echt luisterd geeft me moed.

Anne | grootmoeder van Julie

Na verschillende jaren konden we weer samen naar het park.