Onze diensten voor ouders

01

Infomoment ouderverstoting


Verboden van papa/mama te houden!


Programma

 • Voorstelling van vzw Steunpunt Ouderverstoting
 • Informatie over ouderverstoting:
  • wat is het?
  • hoe komt het gezin erin terecht?
  • wat zijn de gevolgen?
 • Hulpverlening in relatie tot ouderverstoting
 • Hoe stel ik mij op t.o.v. de dynamiek van het gezin en de hulpverlening?
 • Hoe zorg ik voor mezelf?
 • Wat biedt deze vzw aan?

Planning

Nader te bepalen

Locatie

nader te bepalen

Prijs

Nader te bepalen

02

Ondersteuningsgroep


Bij ouderverstoting gaat het kind zich heel sterk verbinden met één ouder en de andere ouder minachten, zonder geldige reden (zoals mishandeling of verwaarlozing).

Er ontstaat een contactbreuk tussen ouder en kind, met negatieve gevolgen voor de ontwikkeling van het kind en zeer veel pijn en verdriet bij de geminachte ouder en diens omgeving.

 • Wil je je verhaal delen met mensen die precies ervaren hoe jij je voelt?
 • Wil je het gevoel hebben dat je er niet alleen voor staat?
 • Kan je handige tools gebruiken om te leren omgaan met de huidige situatie?
 • Heb je zelf een positieve ervaring gehad en wil je deze delen met anderen?
 • Heb je nood aan een luisterend oor?

Dan moet je gewoon naar deze bijeenkomst komen.​

Deze bijeenkomst heeft als doel om, ondanks alle emoties van verdriet, boosheid, onmacht en/of radeloosheid, toch een positieve noot te brengen en biedt een mogelijkheid om jouw verhaal te delen met anderen die precies voelen wat jij doormaakt.

Dit alles gebeurt in een aangenaam kader met een drankje en verschillende hapjes.

Planning

Nader te bepalen

Locatie

nader te bepalen

Prijs

Nader te bepalen

03

Kennismakingsgesprek


U kan met ons een afspraak maken om uw situatie te bespreken. Voor wie de afstand een drempel is kan dit ook via een online videogesprek.

We beluisteren uw verhaal, trachten u zoveel mogelijk bij te staan en informatie te geven. Indien er meer expertise nodig is (psychiatrisch, juridisch, pedagogisch, …) verwijzen we gericht door.

Na dit gesprek is verdere coaching,  opvoedingsondersteuning of begeleiding mogelijk, indien u dit wenst.

Steunpunt Ouderverstoting wordt gestuurd door een multidisciplinair team en behartigt uw zorgvraag ook als dusdanig.

Bemiddeling

Maakt u momenteel een (v)echtscheiding mee? Heeft u vragen omtrent bezoekregeling of dreigende contactbreuk met uw (klein)kind?

Dan kan u ook beroep doen op een bemiddelaar.

Een eerste telefonisch advies gratis.

De volgende vragen/consulten zullen worden aangerekend.

​​

Op onze contactpagina vindt u onze contactgegevens en vestigingen.

Planning

Nader te bepalen

Locatie

nader te bepalen

Prijs

60€ voor het eerste uur, 30€ per begonnen half uur.

04

Opvoedings-ondersteuning en begeleiding


Omgaan met een kind dat weerstand tegen jou heeft opgebouwd vraagt veel van jou als mama/papa. Dit is lang geen evidentie en daar zijn we ons ten zeerste van bewust.

 • Wat mag/kan je zeggen?
 • Wanneer bijt je beter het puntje van jouw tong?
 • Hoe blijf je in je ouderrol?
 • Hoe behoud je jouw ouderlijk gezag? 

Op onze contactpagina vindt u onze contactgegevens en vestigingen.

Planning

Nader te bepalen

Locatie

nader te bepalen

Prijs

Nader te bepalen

05

Individuele coaching


Als ouder, grootouder, partner van ... in een situatie waarbij het contact met jouw (klein)kind uiterst moeizaam verloopt, is het niet ondenkbaar dat de problematiek waarmee je geconfronteerd wordt jouw hele leven gaat beheersen. De impact is zwaar en sijpelt door op verschillende vlakken van jouw leven:

relaties, emoties en gedachten, job, fysiek, financiën, ...

​Coaching is er om jou komaf te laten maken met de muur waar je steeds tegenop loopt. Coaching wil jou tot jouw doel te brengen, jou de touwtjes over jouw leven opnieuw in handen te geven, jou positiever in het leven te laten staan.

Met een coach prik je jouw doel: wat wil je bereiken? Hoe zou jij graag in het leven staan? Hoe wil jij jou voelen? Wat zou je willen doen?

Daarnaast wordt bekeken waar je vandaag staat. Wat heeft jou al geholpen? Wat niet?

De coach stelt jou vervolgens vragen om de mogelijkheden af te tasten die jou dichter bij jouw doel zouden kunnen brengen. Je hebt een 'blinde vlek' in de problemen die je zelf niet opgelost krijgt. De coach zal deze "blinde vlekken" of patronen bloot proberen leggen.

Samen met de coach bepaal je de stappen die jou langzaamaan tot jouw doel zullen brengen. Je kan het vergelijken met een ladder. De treden vormen de stappen die je zet, tot je bovenaan jouw doel bereikt. Jij zet zelf de stappen vooruit. De coach staat aan de zijlijn en is jouw persoonlijke motivator en stok achter de deur.

Op onze contactpagina vindt u onze contactgegevens en vestigingen.

Planning

Nader te bepalen

Locatie

nader te bepalen

Prijs

Nader te bepalen

06

Advies


Wie in aanraking komt met ouderverstoting, weet dat het heel moeilijk is om gehoor te krijgen in verband met deze problematiek.

Onze vzw bezit veel kennis en heeft zich daarnaast ook omringd met experten elk in hun eigen vakgebieden affiniteit hebben met ouderverstoting.

Op onze contactpagina vindt u onze contactgegevens en vestigingen.

Planning

Nader te bepalen

Locatie

nader te bepalen

Prijs

Nader te bepalen