Over ons

Raf Meukens

Voorzitter raad van bestuur

Coördinator van Het Huis vzw Antwerpen.

Fabi Van Vlaenderen

Raad van bestuur

Werkt als zorgpartner bij "Familiehulp" regio Brussel.

Zelf ben ik de trotse mama van vier kinderen en twee kleinkinderen.

Ouderverstoting drong langzaam maar zeker mijn leven binnen om er waarschijnlijk nooit meer te verdwijnen. Blijven hopen, blijven graag zien, met vallen en opstaan. Blijvend open staan voor wat misschien ooit zal kunnen en aanvaarden wat aanvoelt als onrechtvaardig. Het is een opdracht die de moeite waard is. En misschien kunnen wij jou hier tot steun zijn.

Vanuit wie ik ben, vanuit wat ouderverstoting met me deed wil ik een meerwaarde betekenen voor "Steunpunt Ouderverstoting".

Jan Hermans

Raad van bestuur


Rita Hey

Raad van bestuur

Bezieler en coördinator van Het Huis vzw, neutrale bezoekruimte. Deskundige omgangsrecht - Familiaal bemiddelaar- Kindbehartiger
Als je plots te horen krijgt dat je kinderen slachtoffer werden van misbruik door een vertrouwenspersoon, wordt de grond onder je voeten weggeslagen. Wat mij toen het meest frustreerde was dat niemand het verhaal van mijn kinderen ernstig nam.
Binnen een conflict blijven kinderen dikwijls met veel vragen zitten en vanuit hun loyaliteit durven zij niet bij (groot-)ouders terecht. Na een (v)echtscheiding worden kinderen dikwijls heen en weer geslingerd tussen mama, papa én grootouders en zijn zij de dupe van de conflicten.
Kinderen kunnen met grote overtuiging vertellen wat de ene of de andere partij precies wil horen. Maar zij hebben ook een eigen verhaal, we moeten de tijd nemen om dat verhaal te willen horen.

Door samen te zitten en te luisteren naar de noden en zorgen van elkaar, kan een gerechtelijke procedure vermeden worden en kunnen kinderen en volwassenen elkaar terugvinden in consensus met alle betrokkenen.
Als (groot-)moeder en moeke van 4 kinderen en 6 kleinkinderen - waar ik geen contact meer heb met mijn oudste kleindochter -, kan ik familiebanden ondersteunen en/of te herstellen.

Tom Janssen

Raad van bestuur

Als papa kwam ik in aanraking met ouderverstoting in 2014. Sindsdien liet deze problematiek me niet meer los. Eerst in de rol als verstoten of vervreemde ouder, later als ervaringsdeskundige. De afgelopen jaren begeleide ik tal van ouders die met ouderverstoting in aanraking komen, geef ik voordrachten en maak ik deel uit van een internationale organisatie PASG die werkt rondom ouderverstoting.